Organizátoři

Organizátoři

ESN Liberec

President ESN Liberec – Lukáš Sobotka – president@esn-liberec.cz
Partnership – Tereza Hofmanová – bezimpomuzu@esn-liberec.cz

ESN Liberec logo
Výbor dobré vůle logo
TUL logo

„Nedostane-li žena koho chce, běda tomu, koho dostane.“ Mark Twain