Kochleární implantát

Kochleární implantát je druh ušního implantátu (implantovaného přístroje určeného na pomoc sluchově postiženým lidem), který se vkládá do vnitřního ucha (stimuluje nervy ve vnitřním uchu) a nahrazuje funkci hlemýždě (kochley). První implantát byl navržen na Univerzitě v Melbourne v Austrálii a firmou Cochlear Limited.
Vlastní orgán sluchu je u člověka uložen ve výběžku stočeného blanitého útvaru nazývaného hlemýžď (lat. cochlea), který je vyplněn endolymfy. Vše, spolu s polokruhovitými kanálky statokinetického orgánu, je uloženo v kostěné dutině – labyrintu, který je vyplněn tekutou perilymfou. Dno blanitého labyrintu hlemýždě tvoří bazilární membrána, na níž je uložen Cortiho orgán. Jeho nejdůležitější částí jsou smyslové buňky s citlivými výběžky (vláskové buňky). Nad Cortiho orgánem se vznáší rosolovitá membrána – tektoria. Zvukové vlnění zachyceny bubínkem se přes sluchové kůstky přenáší na perilymfu a dále na basilární membránu. Charakter kmitání membrány závisí na výšce tónu. Dráždí se převážně vláskové buňky na bázi. Hluboké tóny podráždí smyslové buňky na vrcholu hlemýždě.

Sluchově postiženým pacientům nebo osobám s těžkou či velmi těžkou ztrátou sluchu pomáhá implantace kochleárního implantátu rozumět řeči a výrazně jim tak zkvalitňuje život.
Jak uvádí přednosta KOCHHK (Klinica otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku), prof. MUDr. Rom Kostřica, absolutní hluchota se snáší mnohem hůř než slepota, což dokládá i statistika sebevražedných pokusů. Kochleární implantát má tedy pro sluchově postižené jedince nedocenitelnou hodnotu.
Implantát se skládá ze dvou základních částí – z vnitřního implantátu a zevní části, kterou tvoří mikrofon, řečový procesor, vysílací cívka a kabely. Při implantaci se pod kůži zavede malinkatý přístroj, z kterého vedou elektrody do vnitřního ucha. Za uchem je zavěšeno malé pouzdérko s mikrofonem, procesorem a přenosovou cívkou.
Mikrofon zachytí zvuk a odešle jej do řečového procesoru, který pacient nosí nejčastěji za uchem. Ten přijatý zvuk analyzuje a digitalizuje jej na signály, které jsou následně poslány do vysílače. Předpokladem správného přenosu informací je, že sluchová dráha s mozkovými centry je plně funkční. V opačném případě by implantace neměla smysl.

Použité texty jsou citacemi z článků na webu cs.wikipedia.org a novinky.cz
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kochleární_implantát
https://www.novinky.cz/zena/zdravi/285797-kochlearni-implantaty-pomahaji-sluchove-postizenym-rozumet-reci.html